Ernst Løffler, 1835-1911, dansk geograf, landets første professor i geografi. Udnævnelsen ved Københavns Universitet i 1888 skete efter en ihærdig kamp for at få geografi anerkendt som et fag med egen berettigelse og identitet. For Løffler var geografi en naturvidenskab, der studerede Jorden som en helhed; han disputerede med et geomorfologisk arbejde, men lagde vægt på, at mennesket var en del af geografiens emnekreds, og at studiet af naturforholdene skulle relateres til mennesker. Han gav dansk geografi den orientering mod Frankrig og Tyskland, som blev fulgt af hans efterfølger, H.P. Steensby.