Ernst Hviid Klæbel var en dansk jurist og erhvervsmand. Efter en årrække i offentlig administration og i organisationslivet, bl.a. som underdirektør i Industrirådet 1960-1966, blev Klæbel i 1966 administrerende direktør for A/S Politiken. Hans bestræbelser for at forbedre bladhusets økonomi lykkedes, og Klæbel gjorde sig samtidig så godt gældende på andre poster i dagspressen, at han efter sit formandskab 1981-1985 for Danske Dagblades Forening udnævntes til æresmedlem. Han fratrådte som administrerende direktør i 1986 og har siden varetaget en lang række hverv i bestyrelser og fonde, bl.a. administrator for Politiken-Fonden 1994-2001; 1986-1997 var han præsident for Scleroseforeningen.