Erling Hammershaimb var en dansk teolog og orientalist. Han var professor i gammeltestamentlig eksegese ved Aarhus Universitet 1942-1963, derefter professor i semitisk filologi til 1974. Som elev af Johannes Pedersen skrev Hammershaimb i 1941 disputats om sproget i teksterne fra Ugarit. Han var rektor for Aarhus Universitet 1963-1967 og fik i denne vækstprægede periode stor betydning for universitetets udbygning.