Erling Albrectsen, 1904-1989, dansk arkæolog, inspektør ved Fyns Stiftsmuseum 1940-71, dr.phil. 1968. Erling Albrectsen foretog talrige udgravninger og skrev afhandlinger vedr. Fyns forhistorie, bl.a. Fynske jernaldergrave I-V (1954-73) og Fyn i oldtiden (1974).