Erik Siboni, 1828-1892, dansk komponist; søn af Giuseppe Siboni. Efter studier i Leipzig og Wien virkede Erik Siboni 1865-83 som musiklærer ved Sorø Akademi. Han har især skrevet klavermusik, herunder en klaverkvartet og en klaverkoncert, sange, korværker og en opera.