Erik Munk, d. 1594, dansk lensmand. Under Den Nordiske Syvårskrig ledede Munk de ekspeditioner, der undsatte Trondheim og Akershus. Efter krigen fik han flere len i Norge og 1580 adelsbrev, der måske blot bekræftede hans adelskab. Munks hårdhændede lensstyre førte til flere retssager imod ham, og 1586 blev han afsat og anbragt på Dragsholm. Efter forgæves at have skrevet flere forsvarsskrifter begik han selvmord.