Erik Lindschöld, 1634-1690, før adling 1687 Lindeman, svensk greve og statsmand. Lindschöld var en fremragende lærd og havde et stort navn som taler og skribent. Han blev kongelig huslærer og foretrak at tjene i kancelliet frem for at blive professor. Under Skånske Krig var han som kancellisekretær en af Karl 11.s vigtigste rådgivere, og efter krigen steg han til de højeste poster som en af de betydeligste mænd i reformpolitikken, hvor han især var central i arbejdet med at kodificere loven.