Erik Holmsgaard, 1921-2009, dansk forstmand, dr.agro. I perioden 1953-91 virkede Erik Holmsgaard som forstander for Statens Forstlige Forsøgsvæsen. Han havde en række tillidsposter og var medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hans videnskabelige arbejde omfatter bl.a. afhandlinger om klimaets og jordbundens indflydelse på skovtræers vækst.