Erik Eriksen Langben var junker af Langeland. Erik Eriksen stod som sin bror, hertug Valdemar Eriksen (død 1312), i opposition til Erik 6. Menved, som han rejste arvekrav over for. Ved et forlig i 1295 fik Erik Eriksen overdraget Langeland.