Erik Dahlbergh, 1625-1703, svensk greve, embedsmand og arkitekt. Dahlbergh var en af den svenske storhedstids mest farverige personer. Han tjente sig op gennem forvaltningen af de svenske provinser i Tyskland og fik i Italien en uddannelse som militæringeniør og arkitekt med speciale i fæstningsvæsen. I 1656 blev han kaldt til Karl 10. Gustavs hær i Polen og medvirkede som generalkvartermester ved kongens felttog der og i Danmark. Herfra stammer et betydeligt antal kort og tegninger af danske byer og landskaber. Dahlbergh hævdede, at han spillede den afgørende rolle for beslutningen om den svenske hærs togt over isen på Storebælt i 1657, men det er tvivlsomt. Under Den Skånske Krig 1675-79 var Dahlbergh en af kongens vigtigste rådgivere, og efter krigen blev han leder af fæstningsvæsenet. Dahlbergh arbejdede i mange år på et stort værk Suecia antiqua et hodierna, der er rigt forsynet med tegninger af bygninger og fæstninger. Arbejdet blev ikke trykt i hans levetid, men udgivet 1924 og 1965. Dahlberghs dagbog blev udgivet i 1912.