Erik C. Lindgren, Erik Cosman Lindgren, f. 1939, dansk bogforlægger, 1962-86 ansat på Gyldendal, derefter administrerende direktør for Høst & Søn fra 1986, for Hans Reitzels Forlag fra 1987, for Munksgaard Danmark fra 2001 og fra 2002 for Gyldendals datterforlag GB-forlagene A/S (se Gyldendal), indtil han gik på pension i 2006. Høst & Søn, som tidligere hovedsagelig udgav håndbøger og børnebøger, har Lindgren gjort kendt i brede kredse med udgivelser af forfattere som Jostein Gaarder og Jane Aamund. Blandt talrige tillidsposter i bogbranchen var han 1996-2001 og 2004-2005 formand for Den Danske Forlæggerforening, hvor han var med til at ophæve boghandlermonopolet og til at liberalisere fastprissystemet.