Erik 12. Magnusson, 1339-1359, konge af Sverige fra 1344, søn af kong Magnus Eriksson af Sverige, ældre bror til kong Håkon 6. Erik var arving til den norske krone, men efter Håkons fødsel blev hans mål Sveriges trone. Sammen med nogle tyske allierede ville Erik udvide sin magt i Sydsverige og kom i konflikt med både faderen Magnus og Valdemar 4. Atterdag. Han tog ærkebiskoppen af Lund til fange og gik sejrende frem i Skåne, men døde her pludseligt efter et stormfuldt liv som kriger og politiker.