Erich von Holst, 1908-1962, tysk adfærdsbiolog. Han var elev af Konrad Lorenz og var professor i Heidelberg 1946-48 og fra 1954 direktør for det berømte tyske Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie (adfærdsfysiologi). Holst konstruerede modeller til forståelse af fugles og insekters flyvning, og han gjorde en pionerindsats i udviklingen af metoder til undersøgelse af hjernens funktion. I nu klassiske dyreforsøg påviste han, hvorledes adfærden styres af elektriske impulser i centralnervesystemet.