Erich von Däniken, f. 1935, schweizisk forfatter af en række populærvidenskabelige bestsellere om astroarkæologi, hvori han søger at dokumentere, at astronauter fra verdensrummet i forhistorisk tid har besøgt Jorden. Beviserne herfor baseres især på alternativ tolkning af sagn og arkæologiske fund, men fortællestilen er så sensationspræget og fejlbehæftet, at Däniken aldrig har nydt troværdighed i videnskabelige kredse. Hans vigtigste værk er debutbogen Erinnerungen an die Zukunft (1968; Fortids gåder, fremtids virkelighed, 1968). Fra 1997 var han hovedmanden bag opførelsen af Mystery Park, en temapark i Interlaken i Schweiz, der åbnede i 2002.