Erich Erichsen var en dansk erhvervsmand. Som leder af det københavnske firma C.S. Blachs Enke og Co. etablerede Erichsen sig fra 1783 i den florissante handelsperiode som Danmarks tredjestørste skibsreder. Han lod 1797-1801 en købmandsgård opføre, Erichsens Palæ. Efter 1807 oplevede skibsfarten vanskeligheder, men Erichsen tjente stadig stort på bankiervirksomhed, bl.a. ved kæmpelån til staten. De generelle erhvervskriser efter 1814 samt uheldige dispositioner foretaget af hans partnere medførte imidlertid, at hans firma i 1833 gik fallit.