Erechtheus, Erechthonios, navn på de første sagnkonger i Athen. Se athenske sagnkreds.