Eoin O'Duffy, 20.10.1892-30.11.1944, irsk soldat og politiker. O'Duffy var næstkommanderende for IRA ved våbenstilstanden i 1921. Derefter blev han den irske stats første politichef og 1924-33 chef for hæren med særligt henblik på undertrykkelsen af det nu regeringsfjendtlige IRA. I 1933 blev han leder af de højreorienterede "Blåskjorter" og af det nye parti Fine Gael. Da partiet afsatte ham pga. hans åbenlyst fascistiske sympatier, stiftede han sit eget parti og organiserede Den Irske Brigades deltagelse på Francos side i Den Spanske Borgerkrig. Under 2. Verdenskrig tilbød han Tyskland at opstille frivillige til krigen mod Sovjetunionen, men tilbuddet blev ikke taget op.