Enlil er blandt hovedguderne i det sumeriske og babyloniske pantheon. Enlil var søn af Anu og far til bl.a. Ishtar, Adad og Sin. Hans kultcenter fandtes i Nippur; kulten kan spores tilbage til før år 3000 f.Kr. og fortsatte til tiden omkring Kristi fødsel.