Engelbrechtdivisionen, tysk division under 2. Verdenskrig, opkaldt efter dens leder, generalløjtnant Engelbrecht. Divisionen skulle efter tysk ønske i juni 1941 overføres fra Norge via det neutrale Sverige til Finland i forbindelse med angrebet på Rusland. Spørgsmålet truede med at fremkalde en svensk regeringskrise; inden det skete, valgte man i Sverige at acceptere for at undgå tyske repressalier. Divisionen blev siden indsat blandt finske enheder nord for Ladoga.