Energi E2 A/S, tidligere dansk energiproduktionsselskab, stiftet 2000 ved sammenslutning af SK energi, KE Produktion A/S (kraftværkerne i det tidl. Københavns Belysningsvæsen) og EK Energi A.m.b.a. (produktionsdelen af det tidl. Elkraft A.m.b.a.). Selskabet ejede og drev de største sjællandske kraftværker Avedøreværket, Kyndbyværket, Asnæsværket, Stigsnæsværket, Amagerværket, H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket samt ti mindre kraft- og kraftvarmeværker i Østdanmark og vindmølleparker med en kapacitet på 460 MW (2005). Den samlede produktionskapacitet på disse anlæg var 4402 MW el og 4390 MJ/s fjernvarme (2005). Energi E2 ejede også andele i vandkraftanlæg og vindmølleparker i udlandet. Ved den store energifusion i 2006 blev Energi E2 overtaget af DONG Energy, dog således at det svenske Vattenfall overtog Amagerværket, de decentrale kraftvarmeværker i Hillerød og Helsingør samt nogle vindmølleparker mod at afgive deres andel i den nyeste enhed på Avedøreværket.