Emil Stang, 1834-1912, norsk politiker, jurist og statsminister; søn af Frederik Stang. Emil Stang var stortingsmedlem for Høyre 1883-89 og 1898-1900 og tillige en effektiv organisator af partiets landsorganisation. Hans tid som statsminister 1889-91 og 1893-95 var præget af stærke spændinger i unionsspørgsmålet både indadtil og udadtil i forhold til Sverige, og Stang, der virkede for moderation og saglighed, blev stærkt angrebet af oppositionen.