Elizabeth Wolff, 1738-1804, hollandsk forfatter. Efter at være blevet enke levede Elizabeth ("Betje") Wolff fra 1777 i et bofællesskab med Aagje Deken (1741-1804). Sammen skrev de to kvinder en række værker, det betydeligste De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart (1782, Frøken S.B.s historie). Forbilledet er Samuel Richardsons brevromaner. Den individuelle og levende karakteristik af brevskrivernes personligheder og beskrivelsen af borgerlighedens forskellige sider gør bogen til den første nederlandsk-sprogede roman af betydning.