Elias Martin, 1739-1818, svensk maler og grafiker. Han rejste 1766 til Paris og 1768 til London, hvor han optog de engelske landskabsmaleres stil og også arbejdede i akvarel. Ved tilbagekomsten til Stockholm 1780 blev han den gustavianske periodes mest fremtrædende maler med opgaver for hoffet, mange portrætter og talrige topografiske skildringer af Stockholm. Hertil kom en omfattende grafisk produktion, bl.a. i samarbejde med broderen, Johan Fredrik Martin (1755-1816). Elias Martin var 1785-1814 professor ved kunstakademiet i Stockholm.