Eldey, Ildøen, 77 m højt, stejlt og utilgængeligt klippeskær 15 km SV for Reykjaneshalvøen i Island; 1 ha. Eldey var ynglested for gejrfuglen; det sidste eksemplar af arten blev dræbt her 3. juni 1844. Øen er fredet siden 1940 og huser en af verdens største sulekolonier med over 16.000 ynglepar.