El Lisitskij, egl. Eliezer (Lazar) Markovitj, ty. El Lissitzky, 1890-1941, russisk maler. Efter arkitektuddannelse i Darmstadt og Moskva kom Lisitskij i 1919 til den nyoprettede kunstskole i Vitebsk, inviteret af Marc Chagall. Han sluttede sig snart til Kazimir Malevitjs gruppe og søgte at forene dennes abstrakte udgangspunkt med konventionelle, centralperspektiviske elementer i de såkaldte proun-kompositioner. I 1922 rejste han til Tyskland, hvor han fungerede som formidler mellem den russiske revolutionskunst og den europæiske avantgarde. Hans konstruktivistiske værker blev bl.a. kendt gennem tidsskriftet De Stijl i Holland; især hans fotomontager og typografiske arbejder vakte opmærksomhed. Efter sin tilbagevenden til Sovjetunionen i 1928 virkede han som tilrettelægger af bl.a. bøger og propagandaudstillinger.