Ejvind Larsen, f. 1936, dansk journalist og forfatter. Fra 1955 har han været ansat ved dagbladet Information, som han var chefredaktør for 1966-68 og 1979-83. Han har især præget bladets rolle i samfundsdebatten gennem kommentarartikler på grundlag af de grundtvigianske højskoletanker kombineret med en humanistisk socialisme, og hans omfangsrige artikler og indlæg er baggrunden for hans øgenavn, Ejvind Mangeord. I 1983 udgav han bogen Det Levende Ord om Grundtvig, og i 2006 udkom et uddrag af hans bidrag til Information med titlen Samtaler med tidsånden og opråb imod den.