Ejnar Dyggve var en dansk arkitekt og arkæolog. Dyggve blev uddannet på bl.a. Kunstakademiet i København i 1909-1920. Engageret i naturfredningsspørgsmål lavede han en udstykningsplan for Tibirke Bakker i Nordsjælland (1916) og opførte dér i 1917-1925 adskillige sommerhuse. Som arkæolog foretog Dyggve fra 1920'erne omfattende arkæologiske udgravninger og undersøgelser i Jugoslavien (Salona), Grækenland (især på Rhodos, i Kalydon og i Thessaloniki), Italien og Danmark (Jellinghøjene). Han var internationalt anerkendt som forsker inden for senantik og tidlig kristen arkæologi og har efterladt en omfattende videnskabelig produktion. Dyggve var medlem af Ny Carlsbergfondets direktion i 1946-1957 og modtog C.F. Hansens Medalje i 1950.