Einar M. Nordentoft, Einar Mygdal Nordentoft,1896-1968, dansk officer. Nordentoft udnævntes til chef for Generalstabens Efterretningssektion i 1938 og fik dermed ansvaret for formidling af efterretninger til SOE i London efter Danmarks besættelse i 1940. I efteråret 1943 flygtede han til Sverige og ledede fra Stockholm efterretningsarbejdet i samarbejde med P.A. Mørch. Nordentoft var 1951-56 chef for Forsvarsstaben.