Einar Arnórsson, 1880-1955, islandsk jurist og politiker. Arnórsson studerede jura og var professor i faget 1908-32; senere blev han rektor for Islands Universitet samt højesteretsdommer. Han var leder af Selvstændighedspartiet og blev minister for Island i maj 1915. Efter vedtagelsen af Islands nye demokratiske forfatning blev partiet dog splittet, hvilket bidrog til hans fratræden som minister i 1917. Han er forfatter til mange afhandlinger, bl.a. Den folkeretlige Forbindelse mellem Island og Danmark (1926).