Egil Andersen Hylleraas, 15.5.1898-1965, norsk teoretisk fysiker, professor ved Oslo Universitet fra 1937. Hylleraas ydede grundlæggende bidrag til den kvantemekaniske behandling af atomer, toatomige molekyler og krystaller. Han introducerede variationsregningsmetoder, der siden er blevet standardteknikker. Vha. disse kunne han med stor nøjagtighed beregne ioniseringsenergien af heliumatomets grundtilstand og demonstrere den teoretiske stabilitet af den dengang ikke-observerede negative hydrogenion.