Eeva-Liisa Manner, 1921-1995, finsk forfatter, en af de væsentligste repræsentanter for finsk lyrisk modernisme. Hun fik sit gennembrud i 1956 med digtsamlingen Denne rejse, der i et nyskabende billedsprog introducerer forfatterskabets dualistiske problematik. Følelser af tab og ensomhed balanceres af samfølelse med naturen. Vand, træer, vind, lys og mørke er transparente billeder i hendes meditative digtning, hvor metafysik, træk fra østlig mystik, europæisk kultur og rationel tænkning indgår i en mangetydig kamp mellem ånd og materie, kaos og orden, tomhed, som fyldes af liv. Bl.a. digtsamlingerne Orfiske sange (1960), Fahrenheit 121 (1968) og Dødt vand (1977) tematiserer ligesom Eeva-Liisa Manners øvrige værk — hørespil, teaterstykker, noveller, versdramet Eros og Psyche (1959) — hendes stræben efter at nå frem til altings samhørighed.