Edward U. Condon, Edward Uhler Condon, 2.3.1902-26.3.1974, amerikansk fysiker, kendt for sin kvantemekaniske formulering af det såkaldte Franck-Condon-princip, som vedrører elektronovergange i molekyler. Princippet fik stor betydning for forståelsen af en lang række molekylære fænomener, bl.a. de kontinuerte molekylspektre. Condon bidrog også teoretisk til forståelsen af energiforholdene ved atomkerners α-henfald (1928).