Edward Russell, 1653-1727, britisk søofficer. Som medlem af en familie af whigger stod Russell i modsætningsforhold til Jakob 2. og var medunderskriver af invitationen til Vilhelm 3. af Oranje i 1688. I den følgende krig vandt han i 1692 som admiral et afgørende søslag over Frankrig, men blev bebrejdet ikke at have fulgt sejren op. Senere opnåede han dog poster i statsledelsen, men aldrig i første række.