Edward Fitzgerald, 1809-1883, britisk forfatter. Han skrev essays og aforismer og publicerede adskillige oversættelser, men huskes især for The Rubáiyát (1859, da. 1920), en meget fri gendigtning efter den persiske digter Omar Khayyam fra begyndelsen af 1100-t. Digtet, der blev umådelig populært, består af en række lyriske aforismer om livet, døden og kærligheden, affattet i firelinjede strofer.