Edvard Gylling, egl. Edvard Otto Vilhelm Gylling, 30.11.1881-14.6.1938, finsk og sovjetisk politiker. Gylling var en fremtrædende samfundsforsker og pioner inden for social statistik. I 1909 skrev han en doktorsafhandling om de jordløse husmænd, torperne, der udgjorde en stor del af den finske befolkning. Arbejdet hermed blev i høj grad bestemmende for hans politiske holdninger og tilslutning til det finske socialdemokrati. Han var med afbrydelser medlem af den finske lantdag 1908-17 og var medlem af partiets ledelse. Han var dog imod den socialistiske magtovertagelse i Helsinki i januar 1918, men accepterede i loyalitet mod partiet posten som finansminister i den røde regering. Efter nederlaget i Den Finske Borgerkrig flygtede han til Sverige. I 1920 blev han af Lenin overtalt til at komme til Rusland, og i 1923 blev han regeringsleder i Den Karelske Autonome Sovjetrepublik. Gylling afskedigedes i 1935 pga. anklager for nationalisme. I de følgende to år levede han i Moskva som forsker ved et verdensøkonomisk institut men blev her 17.6.1937 arresteret. Selvom han blev rehabiliteret i 1955, forblev hans videre skæbne ukendt for offentligheden frem til omvæltningerne i forbindelse med Sovjetunionens fald. Det blev da kendt at han 14.6.1938 var blevet dømt til døden, angiveligt for deltagelse i en kontrarevolutionær terroristisk organisation. Han blev skudt samme dag.