Edvard Erslev, 1824-1892, dansk geograf, lærer med titel af professor i Aarhus, farbror til Kr. Erslev. Edvard Erslev skrev en række lærebøger, som fik vid udbredelse i skolegeografien. 1876 tog han initiativet til oprettelsen af Det Kgl. Danske Geografiske Selskab; han var i ti år dets sekretær og redaktør af dets tidsskrift.