Eduard Suess, 1831-1914, østrigsk geolog; professor i Wien og præsident for det Kejserlige Akademi 1857-91. Bjergkædedannelse og tektonik, herunder betydningen af geologiske lags overskydninger, var et vigtigt forskningsfelt, udmøntet i Die Entstehung der Alpen (1875). Hans hovedværk blev Das Antlitz der Erde i tre bind (1883-1909), som for første gang opstillede et gennemarbejdet globalt geologisk helhedsbillede.