Eduard Christian Sørensen, 1898-1972, dansk agronom og dyrlæge, professor i anatomi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 1931-68. Sørensen blev agronom 1923 og dyrlæge 1927. Han introducerede kunstig inseminering i Danmark i 1930'erne og efter 2. Verdenskrig også i Polen og Tjekkoslovakiet. Han blev i 1966 æresdoktor ved Brnos veterinærskole.