Edmund Brisco Ford, 1901-1988, britisk zoolog og genetiker tilknyttet universitetet i Oxford, fra 1963 som professor i økologisk genetik. Dette område bidrog han til at etablere som en selvstændig videnskabelig disciplin gennem omfattende undersøgelser af genetisk variation i naturlige populationer og dennes tilpasning til det konkrete miljø.