Ebed-Jahve er den centrale skikkelse i en række passager i Esajas' Bog, kap. 40-55; digtet om den lidende tjener i kap. 52 er liturgisk tekst til langfredag. Ebed-Jahve betyder 'Herrens tjener' på hebraisk.