Ebbe Gørtz, 3.7.1886-30.4.1976, dansk officer; søn af Vilhelm Gørtz. Gørtz udnævntes i 1937 til generalmajor og generalstabschef og i 1941 til generalløjtnant og chef for hæren. På denne post udviste han fuld loyalitet mod regeringens forhandlingspolitik over for den tyske besættelsesmagt og efter 29.8.1943 mod de ledende politikere omkring Vilhelm Buhl. Med deres forståelse indgik Gørtz i samarbejde med modstandsbevægelsen. Det var således med politikernes accept, at han af Frihedsrådet i oktober 1944 udpegedes til øverstkommanderende for de danske modstandsstyrker under allieret overkommando i tilfælde af kamp på dansk grund.