EU-præsident, formand for Det Europæiske Råd, valgt for to et halvt år ad gangen. Formandsrollen blev indført med den endelige vedtagelse af Lissabontraktaten november 2009 med det formål at forbedre og sikre kontinuitet i Det Europæiske Råds arbejde. Den først udnævnte formand, der tiltrådte 1.1.2010, er belgieren Herman Van Rompuy. Se også Det Europæiske Råd.