EU's forbrugerbeskyttelsesdirektiver er direktiver udsendt af EF/EU til beskyttelse af forbrugerne. En række af direktiverne gælder for flere slags kontrakter, således direktiverne om dørsalg (1985), forbrugerkredit (1987), urimelige vilkår i forbrugeraftaler (1993) og fjernsalg (1997), mens direktiverne om pakkerejser (1990), timeshareaftaler (1994), forbrugerkøb (1999) og fjernsalg af finansielle ydelser til forbrugere (2002) gælder for specielle aftaler. De fleste af disse direktiver definerer forbrugeren som en fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv. Direktiverne om dørsalg, fjernsalg og timeshare giver endvidere forbrugeren en frist på otte eller ti dage, inden for hvilken han kan træde tilbage fra aftalen uden at behøve give nogen grund. Desuden er der udsendt direktiver om produktansvar (1985), produktsikkerhed i almindelighed (2001), angivelse af priser på forbrugervarer (1998), søgsmål med påstand om forbud for at beskytte forbrugernes interesser (1998) og virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (2005). Dette sidste meget vigtige direktiv har til formål at styrke forbrugernes tillid til de oplysninger, som firmaerne giver i deres markedsføring, og beskytte forbrugerne mod aggressive salgsmetoder.