Dybvad, hovedgård (sædegård) 6 km syd for Odder. Dybvad hørte oprindelig under hovedgården Åkær, der efter reformationen blev krongods. 1617-57 fungerede gården som officersbolig. I 1698 overgik Dybvad til familien Lassen, der efter optagelse i adelsstanden fik navnet de Lasson. Thøger de Lasson (d. 1772) lod i 1760'erne den nuværende trefløjede hovedbygning i bindingsværk opføre; de oprindelige avlsbygninger, også i bindingsværk, blev nedrevet i 1959. Dybvad havde fælles ejerskab med Åkær til 1914; siden da har den været i familien Kreutzfeldts eje.