Dwight Lyman Moody, 1837-1899, amerikansk vækkelsesprædikant, der efter oprindelig at have været forretningsmand fik stor succes med vækkelsesmøder i Storbritannien 1873-75 og siden i USAs store byer. Moody brugte forretningsverdenens organisations- og PR-metoder og samlede i tusindvis af tilhørere til nøje tilrettelagte vækkelsesmøder.