Dwight Lyman Moody var en amerikansk vækkelsesprædikant, der efter oprindelig at have været forretningsmand fik stor succes med vækkelsesmøder i Storbritannien i 1873-1875 og siden i USA's store byer. Moody brugte forretningsverdenens organisations- og PR-metoder og samlede i tusindvis af tilhørere til nøje tilrettelagte vækkelsesmøder.