Dumuzi er en sumerisk hyrdegud og gudinden Inannas ægtefælle. I frugtbarhedsritualet "det hellige bryllup" indtog kongen af Ur Dumuzis plads og ægtede Inanna. Dumuzis kult er kendt fra kort efter 3000 f.v.t. og var ophørt ca. 1500 f.v.t.