Dragørfort, kystfort syd for Dragør Havn, opført 1910-15 som et led i udbygningen af Københavns søbefæstning ifølge forsvarsordningen af 1909. Dets opgave var især at spærre den sydlige indsejling til København; det var indtil 2000 i brug som kystfort og kystradarstation og er siden 2002 privatejet.