Dordrechtsynoden, hollandsk kirkemøde, som november 1618-maj 1619 for første og eneste gang samlede repræsentanter for næsten alle reformerte kirker. Synodens dagsorden var bestemt af de aktuelle stridigheder om prædestinationen. Anført af Franciscus Gomarus afviste flertallet arminianernes mildere opfattelse og fastslog den calvinske, ifølge hvilken frelsen afhænger af Guds suveræne beslutning. Synoden fastslog ligeledes Den Belgiske Konfession og Heidelbergkatekismen som normgivende.