Dolmetsch, britisk musikfamilie, hvis mest fremtrædende medlem var Arnold Dolmetsch (1858-1940); han var musiker, forsker og instrumentbygger, men mest betydningsfuld som fortaler for ældre tiders musik. Sammen med sin familie arrangerede han kammermusikfester med ældre engelsk musik, og han har en stor del af æren for, at blokfløjten i 1900-t. har fået en renæssance. The Dolmetsch Foundation, grundlagt i 1928, følger hans idéer op og udgiver tidsskriftet The Consort.