Discordia, (lat., af dis- og afledn. af cor, gen. cordis, 'hjerte, sind', dvs. 'splid'), kvindelig personifikation, af romerne identificeret med grækernes Eris, 'strid'. Den romerske digter Ennius lader hende slå dørene til krig op, dvs. dørene til Bellonatemplet, og derved indlede Den 2. Puniske Krig i 217 f.Kr.